پاورپوینت الکسا چیست 11000 تومان

پاورپوینت الکسا چیست

پاورپوینت الکسا چیست پاورپوینت الکسا چیست شامل 26 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت فراداده یا متادیتا چیست 11000 تومان

پاورپوینت فراداده یا متادیتا چیست

پاورپوینت فراداده یا متادیتا چیست   پاورپوینت فراداده یا متادیتا چیست شامل 43 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مذاکره برد برد 11000 تومان

پاورپوینت مذاکره برد برد

پاورپوینت مذاکره برد برد پاورپوینت مذاکره برد برد شامل 27 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل ویرایش می باشد . همچنین [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت BATNA بتنا در مذاکره چیست 11000 تومان

پاورپوینت BATNA بتنا در مذاکره چیست

پاورپوینت BATNA بتنا در مذاکره چیست پاورپوینت BATNA بتنا در مذاکره چیست شامل 32 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت سندروم اردک چیست 11000 تومان

پاورپوینت سندروم اردک چیست

پاورپوینت سندروم اردک چیست پاورپوینت سندروم اردک چیست شامل 31 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل ویرایش می باشد . [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت کراش داشتن چیست 11000 تومان

پاورپوینت کراش داشتن چیست

پاورپوینت کراش داشتن چیست پاورپوینت کـراش داشتن چیسـت شامل 36 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل ویرایش می باشد . [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت قانون باور چیست 11000 تومان

پاورپوینت قانون باور چیست

پاورپوینت قانون باور چیست شامل 32 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان کاربرد دارد .  پاورپوینت قانون باور چیست پاورپوینت قانون باور چیست [...]

مشاهده و خرید