پاورپوینت مفهوم اسکرام چیست 15000 تومان

پاورپوینت مفهوم اسکرام چیست

پاورپوینت مفهوم اسکرام چیست شامل 25 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت اپن کارت چیست 15000 تومان

پاورپوینت اپن کارت چیست

پاورپوینت اپن کارت چیست شامل 30 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب آن [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مفهوم پرستاشاپ چیست 15000 تومان

پاورپوینت مفهوم پرستاشاپ چیست

پاورپوینت مفهوم پرستاشاپ چیست پاورپوینت مفهوم پرستاشاپ چیست شامل 24 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل ویرایش می [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مفهوم کالوکیشن چیست 15000 تومان

پاورپوینت مفهوم کالوکیشن چیست

پاورپوینت مفهوم کالوکیشن چیست پاورپوینت مفهوم کالوکیشن چیست شامل 29 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل ویرایش می [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مستند سازی فرایند چیست 15000 تومان

پاورپوینت مستند سازی فرایند چیست

پاورپوینت مستند سازی فرایند چیست پاورپوینت مستند سازی فرایند چیست شامل 27 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل ویرایش [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت فرایند کاوی چیست 15000 تومان

پاورپوینت فرایند کاوی چیست

پاورپوینت فرایند کاوی چیست پاورپوینت فرایند کاوی چیست شامل 26 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل ویرایش می باشد . [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مفهوم OKR چیست 15000 تومان

پاورپوینت مفهوم OKR چیست

پاورپوینت مفهوم OKR چیست پاورپوینت مفهوم OKR چیست شامل 29 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل ویرایش می باشد . همچنین [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مفهوم ووکامرس چیست 15000 تومان

پاورپوینت مفهوم ووکامرس چیست

پاورپوینت مفهوم ووکامرس چیست پاورپوینت مفهوم ووکامرس چیست شامل 27 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل ویرایش می باشد [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت روش چابک یا اجایل چیست 15000 تومان

پاورپوینت روش چابک یا اجایل چیست

پاورپوینت روش چابک یا اجایل چیست پاورپوینت روش چابک یا اجایل چیست شامل 26 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل ویرایش [...]

مشاهده و خرید