پاورپوینت تحلیل معماری دانشگاه فناوری کامپیگن + دانشگاه فناوری کوئینزلند 16500 تومان

پاورپوینت تحلیل معماری دانشگاه فناوری کامپیگن + دانشگاه فناوری کوئینزلند

پاورپوینت تحلیل معماری دانشگاه فناوری کامپیگن + دانشگاه فناوری کوئینزلند این فایل شامل تحلیل معماری دانشگاه فناوری کامپیگن اثر آملر، دوبوآ و همکاران + دانشگاه فناوری کوئینزلند در قالب پاورپوینت و [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل معماری ساختمان سلامت سوزان واکیل در دانشگاه سیدنی + کالج دانشگاه VIA شهر آرهوس 17500 تومان

پاورپوینت تحلیل معماری ساختمان سلامت سوزان واکیل در دانشگاه سیدنی + کالج دانشگاه VIA شهر آرهوس

پاورپوینت تحلیل معماری ساختمان سلامت سوزان واکیل در دانشگاه سیدنی + کالج دانشگاه VIA شهر آرهوس این فایل شامل تحلیل معماری ساختمان سلامت سوزان واکیل در دانشگاه سیدنی + کالج دانشگاه VIA شهر آرهوس [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل معماری ساختمان دانشکده حقوق دیکین + دانشگاه پروونس 18500 تومان

پاورپوینت تحلیل معماری ساختمان دانشکده حقوق دیکین + دانشگاه پروونس

پاورپوینت تحلیل معماری ساختمان دانشکده حقوق دیکین + دانشگاه پروونس این فایل شامل تحلیل معماری ساختمان دانشکده حقوق دیکین اثر وودز باگوت + دانشگاه پروونس در قالب پاورپوینت و دارای 41 اسلاید قابل [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل معماری مرکز دایانا در کالج بارنارد + مرکز جان جی بوون 17500 تومان

پاورپوینت تحلیل معماری مرکز دایانا در کالج بارنارد + مرکز جان جی بوون

پاورپوینت تحلیل معماری مرکز دایانا در کالج بارنارد + مرکز جان جی بوون این فایل شامل تحلیل معماری مرکز دایانا در کالج بارنارد اثر  ویس مانفردی + مرکز جان جی بوون برای علم و نوآوری در دانشگاه [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل معماری دانشگاه تجارت دانشگاه دیگو پورتالس 13500 تومان

پاورپوینت تحلیل معماری دانشگاه تجارت دانشگاه دیگو پورتالس

این فایل شامل تحلیل معماری تحلیل معماری دانشگاه تجارت دانشگاه دیگو پورتالس در قالب پاورپوینت و دارای25 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای [...]

مشاهده و خرید