پاورپوینت قرارداد روانشناختی چیست

پاورپوینت قرارداد روانشناختی چیست

دسته بندی:

قیمت: 13000 تومان

تعداد نمایش: 196 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 نوامبر 2020

به روز رسانی در: 19 نوامبر 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

13000 تومان – خرید

پاورپوینت قرارداد روانشناختی چیست

پاورپوینت قرارداد روانشناختی چیست شامل 46 اسلاید زیبا ، که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و تمام اسلایدها دارای slide show بسیار زیبا و کارشده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. این پاورپوینت برای دانشجویان کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مختصری از متن 

چکیده

در ادبیات مدیریت منابع انسانی، قرارداد روانشناختی یک قرارداد نانوشته و ضمنی بین کارکنان و کارفرما در نظر گرفته می‌شود. بدیهی است که قرارداد روانشناختی انتظارات متقابل کارکنان و کارفرما را مورد بحث قرار می‌دهد.

در این پژوهش ضمن ارایه تعاریف متعدد از قرارداد روانشناختی، در خصوص مباحثی چون آنتولوژی، محتوا، اجرا، تخلف و نقض قرارداد روانشناختی مطالبی ارایه گردید.

نکته مهم این است که قرارداد روانشناختی با برندینگ کارفرما رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. همچنین با متغیرهایی مانند رضایت شغلی، تعلق خاطر کاری، اعتماد و تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی، عزت نفس، سرمایه اجتماعی، عدالت ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی، تسهیم دانش نیز مرتبط می باشد.

 ۱- مقدمه

اگر چه قراردادهای رسمی آغازگر تعامل فرد و سازمان می‌باشد، اما همکاری افراد در چارچوب سازمانی تنها در قالب قراردادهای رسمی محدود نمی‌شود. بارنارد به عنوان یکی از نخستین نویسندگان حوزه‌ی دانش مدیریت، ضمن بیان اهمیت ساختارها و روابط غیررسمی و نیز سایر انگیزاننده‌های روانشناختی و اجتماعی ابعاد غیر‌رسمی را باعث همبستگی و تمایل افراد برای انجام کارها می‌داند (اسکات، ۱۳۸۹). بر این اساس جهت فهم بهتر الگوی تعامل فرد و سازمان نمی‌توان تنها به ابعاد سازمان‌های رسمی اکتفا نمود. بر این مبنا‌ صاحبنظرانی چون آرگریس (۱۹۶۰)، کاتر (۱۹۷۳) و روسو (۱۹۸۹) معتقدند که چارچوب تعامل میان افراد و سازمان تنها در قرارداد رسمی خلاصه نمی‌شود، بلکه آنچه این الگوی تعاملی و تعهدات طرفینی را معین می‌نماید، ورای قراردادهای رسمی است. این چارچوب تعاملی که به آن قرارداد روانشناختی یا قرارداد روانی اطلاق می‌گردد، جهت تبیین دقیق‌تر رابطه‌ی سازمان با کارکنان متبوعشان بکار گرفته می‌شود. قرارداد روانشناختی عبارت است از مجموعه باورهایی در خصوص اینکه کارکنان و سازمان چه چیزی به یکدیگر ارایه نموده و چه چیزی از یکدیگر دریافت می‌نمایند (روسو، ۱۹۹۰). قراردادهای روانشناختی، الگوها و طرح واره‌های ذهنی را برای افراد شکل می‌دهد (روسو، ۲۰۰۱) که بر آن اساس افراد انتظارات و حدود تعامل خود با سازمان را تعریف و تحدید می‌نمایند. بر این مبنا، نوع قراردادهای روانشناختی و الگویی که میان افراد و سازمانها ایجاد می‌نماید و نیز شکست و یا تغییر در آن قراردادها، چه در سطح تحلیل خرد و چه کلان سازمانی، اثراتی در رفتارها و نگرش افراد به همراه دارد. قراردادهای روانشناختی از آنجا که یک مدل ذهنی هستند، نمی‌توانند به خودی خود ارزش‌آفرین باشند. طرح‌واره‌های ذهنی سبب اقداماتی در افراد می‌شود که منجر به رفتارهای ارزش‌آفرین برای سازمان می‌گردد. در واقع از آنجا که قراردادها در ذهن افراد شکل گرفته و رضایت یا عدم‌رضایت از آنها، خود را در آیینه رفتار و نگرش کارکنان نشان می‌دهند، شناسایی این ابعاد نحوه‌ی تأثیرگذاری قراردادهای روانشناختی بر آنها اهمیت بیشتری می‌یابد. مرور پژوهش‌های گذشته نشان می‌دهد که رضایت افراد از قراردادهای روانشناختی با رضایت شغلی آنها ارتباطی مستقیم و مثبت دارد (کاتر، ۱۹۷۳)؛ (تکلیب،۲۰۰۳)؛ (ویلکنس و نرمریچ، ۲۰۱۱).

۲- پیشینه نظری

۲-۱- تعریف قرارداد روانشناختی

به طور کلی مفهوم قرارداد روانشناختی‌ به رابطه‌ی بین کارفرما و کارمند اشاره دارد و موضوع انتظارات یا تعهداتی را که این موارد برای یکدیگر به همراه می‌آورند را مطرح می‌کند.‌ یکی از اولین تعاریف قرارداد روانشناختی‌ توسط لوینسون و همکارانش در سال ۱۹۶۲ پیشنهاد شد که براساس تعریف آنها، قرارداد روانشناختی‌ یک مجموعه از انتظارات دوجانبه است که ممکن است گروه‌های تشکیل‌ دهنده‌ی رابطه، خود از آنها آگاه نباشند؛ اما با این حال براساس این عوامل نانوشته، رابطه‌ی بین یکدیگر را اداره می‌کنند (کولیان و داندون، ۲۰۰۶). در حالیکه این تعریف بر روی هر دو بخش یعنی، کارفرما و کارمند، تمرکز دارد و معتقد است که این دو با هم انتظارات رفتاری را شکل می‌دهند، توسعه‌های بعدی که در این حوزه صورت گرفته است بر روی قرارداد روانشناختی‌ کارمندان مجزا تاکید دارد. روسو (۱۹۸۹) معتقد است که لفظ قرارداد روانشناختی، به باورهای یک فرد با توجه به اصطلاحات و شرایط یک مبادله‌ی توافقی دو طرفه بین شخص اصلی و گروه دیگر اشاره دارد.

روسو (۲۰۰۱) تعریف خود را اصلاح می‌کند، که البته توسط دیگر محققان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در این تعریف، اصلاح شده و همچنان بر روی کارمندان مجزا در بیان اینکه قرارداد روانشناختی‌ شامل باورهای ذهنی با توجه به مبادله‌ی توافق دوطرفه و فردی و به طور معمول سازمان از آن استفاده می‌کند و نهاد‌ها و نمایندگی‌هایش تاکید می‌کند. گست و کانوی (۲۰۰۲) می‌گویند که این تمرکز بر روی دیدگاه‌های کارمندان از دیدگاه ‌داخلی در مورد مسئله غافل می‌شود و در نتیجه تعریف دیگری از این مفهوم ارائه می‌کنند که بر روی یک رویکرد مبادله‌ای دوطرفه تاکید دارد.

گست و کانوی (۲۰۰۲) قرارداد روانشناختی‌ را به این صورت تعریف می‌کنند: ادراک هر دو طرف در روابط استخدام سازمان و فرد، از تعهدات و وعده‌های ایجاد شده و ارائه شده در این رابطه. بنابراین، همانطور که از تعریف مشخص است، مدیر و کارمند هر دو در ایجاد قرارداد روانشناختی‌ سهم دارند، مدیر و کارمند می‌توانند با تجربه‌ی تخطی از قرارداد روانشناختی به تغییر رفتاری گرایش پیدا کنند.

به زعم شاین (۱۹۶۵) قرارداد روانشناختی عبارتست از: باور یک فرد درخصوص مدت زمان و شرایط توافق بر سر مبادله دو جانبه میان فرد مورد‌نظر و طرف دیگر. این قرارداد هنگامی پدید می‌آید که اعتقاد یکی از طرف‌ها بر این باشد که وعده اقدامات آینده محقق گشته، قدمی در این راه برداشته شده و بنابراین، الزامی برای وی در فراهم کردن تعهدات آینده ایجاد شده است در واقع قرارداد روانشناختی، به صورت باورها و انتظارات فرد کارمند در خصوص تعهدات دوطرفـه میان او و کارفرمایش تعریف می‌شود (موریسون و رابینسون، ۱۹۹۷)؛ (روسو، ۱۹۸۹)؛ (پارکس و کیدر، ۱۹۹۴)؛ (رولینگ و بوسول، ۲۰۰۴). به زعم لوینسون و همکاران (۱۹۶۲) قرارداد روانشناختی عبارتست از یک قرارداد نانوشته، یک محصول از انتظارات دوطرفه می‌باشد که به میزان زیادی ضمنی و ناگفته است.

و …

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

پیشینه نظری

تعریف قرارداد روانشناختی

گونه‌شناسی محتوای قراردادهای روانشناختی

محتوای قرارداد روانشناختی

اجرای قرارداد روانشناختی‌

پیامدهای قراردادهای روانشناختی

تخلف از قراداد روانشناختی‌

نقض قرارداد روانشناختی

پیشینه تجربی

نتیجه‌گیری

عنوان : قرارداد روانشناختی چیست

فرمت : پاورپوینت

تعداد صفحات : 46

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

قرارداد روانشناختی چیست

پاسخ دهید