پاورپوینت تحلیل معماری مسجد التصامه 12500 تومان

پاورپوینت تحلیل معماری مسجد التصامه

پاورپوینت تحلیل معماری مسجد التصامه این فایل شامل تحلیل معماری مسجد التصامه اثر تاسگدا ری در قالب پاورپوینت و دارای 17  اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است. این [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل معماری مسجد اتابک 13500 تومان

پاورپوینت تحلیل معماری مسجد اتابک

پاورپوینت تحلیل معماری مسجد اتابک این فایل شامل تحلیل معماری مسجد اتابک در قالب پاورپوینت و دارای 16 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است. این فایل به گونه ای تنظیم [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل معماری مسجد شاه فیصل 10500 تومان

پاورپوینت تحلیل معماری مسجد شاه فیصل

پاورپوینت تحلیل معماری مسجد شاه فیصل این فایل  شامل  تحلیل معماری مسجد شاه فیصل در قالب پاورپوینت و دارای 30اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت بررسی معماری مسجد شاه (امام خمینی) در بازار بزرگ تهران 9500 تومان

پاورپوینت بررسی معماری مسجد شاه (امام خمینی) در بازار بزرگ تهران

پاورپوینت بررسی معماری مسجد شاه (امام خمینی) در بازار بزرگ تهران این فایل شامل بررسی معماری مسجد شاه (امام خمینی) در بازار بزرگ تهران در قالب پاورپوینت و دارای 28 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل مسجد جامع بروجرد 9000 تومان

پاورپوینت تحلیل مسجد جامع بروجرد

پاورپوینت تحلیل مسجد جامع بروجرد این فایل شامل  تحلیل تحلیل مسجد جامع بروجرد در قالب پاورپوینت و دارای 18 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل مسجد امام اصفهان 12000 تومان

پاورپوینت تحلیل مسجد امام اصفهان

پاورپوینت تحلیل معماری مسجد امام اصفهان این فایل تحلیل معماری مسجد امام اصفهان در قالب پاورپوینت و دارای 55 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه [...]

مشاهده و خرید