پاورپوینت تحلیل کتابخانه مرکزی در چین + دو نمونه موردی دیگر 30500 تومان

پاورپوینت تحلیل کتابخانه مرکزی در چین + دو نمونه موردی دیگر

پاورپوینت تحلیل کتابخانه مرکزی در چین + دو نمونه موردی دیگر این فایل شامل تحلیل سه نمونه موردی کتابخانه  با عنوان تحلیل کتابخانه مرکزی در چین+ کتابخانه عمومی کرکوود و کتابخانه دانشگاه ملی  در [...]

مشاهده و خرید
پاوروینت تحلیل طراحی و اجرای پروژه کتابخانه آرشیوی چین + دو نمونه دیگر 30500 تومان

پاوروینت تحلیل طراحی و اجرای پروژه کتابخانه آرشیوی چین + دو نمونه دیگر

پاوروینت تحلیل طراحی و اجرای پروژه کتابخانه آرشیوی چین + دو نمونه دیگر این فایل شامل تحلیل سه نمونه موردی کتابخانه  با عنوان های  تحلیل طراحی و اجرای پروژه کتابخانه آرشیوی چین+ کتابخانه ملی [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل کتابخانه جدید دانشگاه آبردین بریتانیا 29500 تومان

پاورپوینت تحلیل کتابخانه جدید دانشگاه آبردین بریتانیا

پاورپوینت تحلیل کتابخانه جدید دانشگاه آبردین بریتانیا این فایل شامل تحلیل کتابخانه جدید دانشگاه آبردین-بریتانیادر قالب پاورپوینت و دارای 31 اسلاید قابل ویرایش مورد بررسی قرار گرفته است. این فایل [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل کتابخانه ملی ملک فهد عربستان + دو نمونه موردی دیگر 31000 تومان

پاورپوینت تحلیل کتابخانه ملی ملک فهد عربستان + دو نمونه موردی دیگر

پاورپوینت تحلیل کتابخانه ملی ملک فهد عربستان و دو نمونه دیگر این فایل شامل تحلیل سه نمونه کتابخانه با عنوان های  کتابخانه ملی ملک فهد واقع در  عربستان+ دو نمونه دیگر در قالب پاورپوینت و دارای 52 [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل کتابخانه عمومی دس موینس ایالت لووا آمریکا 28500 تومان

پاورپوینت تحلیل کتابخانه عمومی دس موینس ایالت لووا آمریکا

پاورپوینت تحلیل کتابخانه عمومی دس موینس ایالت لووا آمریکا این فایل شامل تحلیل تحلیل کتابخانه عمومی دس موینس  در قالب پاورپوینت و دارای 21 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری [...]

مشاهده و خرید