پاورپوینت بررسی معماری بازار اراک 30500 تومان

پاورپوینت بررسی معماری بازار اراک

پاورپوینت تحلیل بازار اراک این فایل شامل تحلیل بازار اراک در قالب پاورپوینت و دارای 65 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای تنظیم شده ؛ که  می [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت بررسی معماری بازار کاشان 33500 تومان

پاورپوینت بررسی معماری بازار کاشان

پاورپوینت بررسی معماری بازار کاشان این فایل شامل بررسی معماری بازار کاشان در قالب پاورپوینت و دارای 125 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل مسجد ملک کرمان 29000 تومان

پاورپوینت تحلیل مسجد ملک کرمان

پاورپوینت تحلیل مسجد ملک این فایل شامل تحلیل مسجد ملک در قالب پاورپوینت و دارای 23 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای تنظیم شده ؛ که  می [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل بازار مجموعه ساروتقی بازار بزرگ اصفهان 31000 تومان

پاورپوینت تحلیل بازار مجموعه ساروتقی بازار بزرگ اصفهان

پاورپوینت بازار مجموعه ساروتقی بازار بزرگ اصفهان این فایل شامل تحلیل بازار مجموعه ساروتقی بازار بزرگ اصفهاندر قالب پاورپوینت و دارای 31اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل بازار سرای وکیل یزد 30000 تومان

پاورپوینت تحلیل بازار سرای وکیل یزد

پاورپوینت تحلیل بازار سرای وکیل یزد این فایل شامل تحلیل  بازار سرای وکیل واقع در یزد در قالب پاورپوینت و دارای 21اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل حمام شاهزاده اصفهان 29000 تومان

پاورپوینت تحلیل حمام شاهزاده اصفهان

پاورپوینت تحلیل حمام شاهزاده اصفهان پاورپوینت تحلیل حمام شاهزاده اصفهان ودارای 25 اسلاید قابل ویرایش می باشد.این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای درست شده ؛ که  می توان [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل موزه طراحی ویترا 29000 تومان

پاورپوینت تحلیل موزه طراحی ویترا

پاورپوینت تحلیل موزه طراحی ویترا این فایل شامل تحلیل موزه طراحی ویترا در قالب پاورپوینت و دارای 25 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای تنظیم [...]

مشاهده و خرید