پاورپوینت بررسی معماری خانه گلشن یزد 10000 تومان

پاورپوینت بررسی معماری خانه گلشن یزد

پاورپوینت بررسی معماری خانه گلشن یزد این فایل شامل بررسی معماری خانه گلشن یزددر قالب پاورپوینت و دارای 26 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت بررسی معماری خانه گرامی 10500 تومان

پاورپوینت بررسی معماری خانه گرامی

پاورپوینت بررسی معماری خانه گرامی این فایل شامل بررسی معماری خانه گرامیدر قالب پاورپوینت و دارای45 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای تنظیم [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت بررسی معماری خانه مرتاض 10000 تومان

پاورپوینت بررسی معماری خانه مرتاض

پاورپوینت بررسی معماری خانه مرتاض این فایل شامل بررسی معماری خانه مرتاض در قالب پاورپوینت و دارای 26 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل خانه حسن پور اراک 9000 تومان

پاورپوینت تحلیل خانه حسن پور اراک

پاورپوینت تحلیل خانه حسن پور اراک این فایل شامل تحلیل دو نمونه موردی ویلا با عنوان های  تحلیل ویلای فاسانو و ویلای ماهی در قالب پاورپوینت و دارای 20اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل خانه آقازاده ابرکوه 10500 تومان

پاورپوینت تحلیل خانه آقازاده ابرکوه

پاورپوینت تحلیل خانه آقازاده ابرکوه این فایل شامل تحلیل خانه آقازاده ابرکوه در  قالب پاورپوینت و دارای 37 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل خانه دبیر الملک 9500 تومان

پاورپوینت تحلیل خانه دبیر الملک

پاورپوینت تحلیل خانه دبیر الملک این فایل تحلیل خانه دبیر الملک  در قالب پاورپوینت و دارای 22 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای تنظیم شده ؛ [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت بررسی معماری عمارت مسعودیه 12000 تومان

پاورپوینت بررسی معماری عمارت مسعودیه

پاورپوینت بررسی معماری عمارت مسعودیه این فایل شامل بررسی معماری عمارت مسعودیهدر قالب پاورپوینت و دارای 60 اسلاید قابل ویرایش می باشد.این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای [...]

مشاهده و خرید