پاورپوینت گیاهان داروی و معطر 29000 تومان

پاورپوینت گیاهان داروی و معطر

پاورپوینت گیاهان داروی و معطر پاورپوینت گیاهان داروی و معطر در 37 اسلاید و در بهار 1403 تهیه شده که برای دانشجویان کشاورزی و همچنین علاقمندان به علوم کشاورزی مفید است. در ادامه بخشی از متن این [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت کاشت داشت برداشت یونجه 29000 تومان

پاورپوینت کاشت داشت برداشت یونجه

پاورپوینت کاشت داشت برداشت یونجه پاورپوینت کاشت داشت برداشت یونجه در 29 اسلاید و در بهار 1403 تهیه شده که برای دانشجویان کشاورزی و همچنین علاقمندان به علوم کشاورزی مفید است. در ادامه بخشی از متن [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت کاشت داشت برداشت کرفس 29000 تومان

پاورپوینت کاشت داشت برداشت کرفس

پاورپوینت کاشت داشت برداشت کرفس پاورپوینت کاشت داشت برداشت کرفس در 35 اسلاید و در بهار 1403 تهیه شده که برای دانشجویان کشاورزی و همچنین علاقمندان به علوم کشاورزی مفید است. در ادامه بخشی از متن [...]

مشاهده و خرید
پارپوینت کاشت داشت برداشت پنبه 29000 تومان

پارپوینت کاشت داشت برداشت پنبه

پاورپوینت کاشت داشت برداشت پنبه پاورپوینت کاشت داشت برداشت پنبه در 32 اسلاید و در بهار 1403 تهیه شده که برای دانشجویان کشاورزی و همچنین علاقمندان به علوم کشاورزی مفید است. در ادامه بخشی از متن [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت کاشت داشت برداشت عدس 25000 تومان

پاورپوینت کاشت داشت برداشت عدس

پاورپوینت کاشت داشت برداشت عدس پاورپوینت کاشت داشت برداشت عدس در 21 اسلاید و در بهار 1403 تهیه شده که برای دانشجویان کشاورزی و همچنین علاقمندان به علوم کشاورزی مفید است. در ادامه بخشی از متن این [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت درختان میوه و کاشت آن 35000 تومان

پاورپوینت درختان میوه و کاشت آن

پاورپوینت درختان میوه پاورپوینت  درختان میوه در 59 اسلاید و در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان کشاورزی و همچنین علاقمندان به علوم کشاورزی مفید است. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت را [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت کاشت درخت انار 24900 تومان

پاورپوینت کاشت درخت انار

پاورپوینت کاشت درخت انار پاورپوینت کاشت درخت انار در 31 اسلاید و در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان کشاورزی و همچنین علاقمندان به علوم کشاورزی مفید است. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت کاشت داشت برداشت پسته 39000 تومان

پاورپوینت کاشت داشت برداشت پسته

پاورپوینت کاشت داشت برداشت پسته پاورپوینت کاشت داشت برداشت پسته در  92 اسلاید و در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان کشاورزی و همچنین علاقمندان به علوم کشاورزی مفید است. در ادامه بخشی از متن [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت کشاورزی گلخانه ای 29000 تومان

پاورپوینت کشاورزی گلخانه ای

پاورپوینت کشاورزی گلخانه ای پاورپوینت کشاورزی گلخانه ای در 41 اسلاید و در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان کشاورزی و همچنین علاقمندان به علوم کشاورزی مفید است. در ادامه بخشی از متن این [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت پرورش قارچ های خوراکی 29000 تومان

پاورپوینت پرورش قارچ های خوراکی

پاورپوینت پرورش قارچ های خوراکی پاورپوینت پرورش قارچ های خوراکی در 47 اسلاید و در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان کشاورزی و همچنین علاقمندان به علوم کشاورزی مفید است. در ادامه بخشی از متن [...]

مشاهده و خرید