پاورپوینت قیمت و محصول در علم اقتصاد 29000 تومان

پاورپوینت قیمت و محصول در علم اقتصاد

پاورپوینت قیمت و محصول در علم اقتصاد پاورپوینت قیمت و محصول در علم اقتصاد در 36 اسلاید در بهار 1403  تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد مفید است. این پاورپوینت به راحتی قابل ویرایش است و در [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات 34900 تومان

پاورپوینت بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات

پاورپوینت بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات پاورپوینت بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات در 52 اسلاید در بهار 1403  تهیه شده که برای دانشجویان [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت درباره سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران 29000 تومان

پاورپوینت درباره سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران

پاورپوینت درباره سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران پاورپوینت درباره سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران در 40 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد و [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مدیریت فرایندهای کسب و کار و روش تدوین طرح کارآفرینی 34900 تومان

پاورپوینت مدیریت فرایندهای کسب و کار و روش تدوین طرح کارآفرینی

پاورپوینت مدیریت فرایندهای کسب و کار و روش تدوین طرح کارآفرینی پاورپوینت مدیریت فرایندهای کسب و کار و روش تدوین طرح کارآفرینی در 55 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد و [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت جمعیت و توسعه جهان 29000 تومان

پاورپوینت جمعیت و توسعه جهان

پاورپوینت جمعیت و توسعه پاورپوینت جمعیت و توسعه در 32 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد و همچنین سایر افرادی به علوم اقتصادی علاقمند هستند مفید است. این پاورپوینت به [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 34900 تومان

پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1

پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 در 60 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد و همچنین سایر افرادی به علوم اقتصادی علاقمند هستند مفید است. این [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت نظام های اقتصادی 29000 تومان

پاورپوینت نظام های اقتصادی

پاورپوینت نظام های اقتصادی پاورپوینت نظام های اقتصادی در 40 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد و همچنین سایر افرادی به علوم اقتصادی علاقمند هستند مفید است. این پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد 29000 تومان

پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد در 45 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت قانون تجارت و تعریف آن 39000 تومان

پاورپوینت قانون تجارت و تعریف آن

پاورپوینت قانون تجارت پاورپوینت قانون تجارت در 72 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد و همچنین سایر افرادی به علوم اقتصادی علاقمند هستند مفید است. این پاورپوینت به راحتی [...]

مشاهده و خرید