پاورپوینت نقش دولت در توسعه اقتصادی 29000 تومان

پاورپوینت نقش دولت در توسعه اقتصادی

پاورپوینت نقش دولت در توسعه اقتصادی پاورپوینت نقش دولت در توسعه اقتصادی در 46 اسلاید در بهار 1403 تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد مفید است. این پاورپوینت به راحتی قابل ویرایش است و در [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تکنولوژی و توسعه اقتصادی 34900 تومان

پاورپوینت تکنولوژی و توسعه اقتصادی

پاورپوینت تکنولوژی و توسعه اقتصادی پاورپوینت تکنولوژی و توسعه اقتصادی در 50 اسلاید در بهار 1403 تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد مفید است. این پاورپوینت به راحتی قابل ویرایش است و در ادامه [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت قیمت و محصول در علم اقتصاد 29000 تومان

پاورپوینت قیمت و محصول در علم اقتصاد

پاورپوینت قیمت و محصول در علم اقتصاد پاورپوینت قیمت و محصول در علم اقتصاد در 36 اسلاید در بهار 1403  تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد مفید است. این پاورپوینت به راحتی قابل ویرایش است و در [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات 34900 تومان

پاورپوینت بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات

پاورپوینت بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات پاورپوینت بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات در 52 اسلاید در بهار 1403  تهیه شده که برای دانشجویان [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت درباره سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران 29000 تومان

پاورپوینت درباره سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران

پاورپوینت درباره سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران پاورپوینت درباره سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران در 40 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد و [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مدیریت فرایندهای کسب و کار و روش تدوین طرح کارآفرینی 34900 تومان

پاورپوینت مدیریت فرایندهای کسب و کار و روش تدوین طرح کارآفرینی

پاورپوینت مدیریت فرایندهای کسب و کار و روش تدوین طرح کارآفرینی پاورپوینت مدیریت فرایندهای کسب و کار و روش تدوین طرح کارآفرینی در 55 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد و [...]

مشاهده و خرید