پاورپوینت تحلیل ویلای گلندوک فرامرز شریفی + یک نمونه موردی دیگر 9900 تومان

پاورپوینت تحلیل ویلای گلندوک فرامرز شریفی + یک نمونه موردی دیگر

پاورپوینت تحلیل ویلای گلندوک فرامرز شریفی + یک نمونه موردی دیگر این فایل شامل تحلیل ویلای گلندوک فرامرز شریفی+ ویلا راد ، بابک آبناردر قالب پاورپوینت و دارای 30اسلاید قابل ویرایش می باشد. این [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل معماری ویلای افشاریه 10000 تومان

پاورپوینت تحلیل معماری ویلای افشاریه

پاورپوینت تحلیل معماری ویلای افشاریه این فایل شامل تحلیل معماری ویلای افشاریه در قالب پاورپوینت و دارای 27 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت بررسی معماری طراحی ویلای مکعب محمد کانی سواران + یک نمونه موردی دیگر 10500 تومان

پاورپوینت بررسی معماری طراحی ویلای مکعب محمد کانی سواران + یک نمونه موردی دیگر

پاورپوینت بررسی معماری طراحی ویلای مکعب محمد کانی سواران + یک نمونه موردی دیگر این فایل شامل بررسی معماری  دو نمونه موردی ویلا با عنوان های طراحی ویلای مکعب ، محمد کانی سواران + ویلای چالوس در [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل خانه ی ویلایی خانه ای از رف دفتر معماری آینه + یک نمونه موردی دیگر 10500 تومان

پاورپوینت تحلیل خانه ی ویلایی خانه ای از رف دفتر معماری آینه + یک نمونه موردی دیگر

پاورپوینت تحلیل خانه ی ویلایی خانه ای از رف دفتر معماری آینه + یک نمونه موردی دیگر این فایل شامل تحلیل  دو نمونه خانه ی ویلایی با عنوان های خانه ی ویلایی  “خانه ای از رف”، دفتر معماری آینه+ ویلای [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل طراحی و معماری ویلای ناتل ، استودیو معماری محمد خاوریان + یک نمونه موردی دیگر 10500 تومان

پاورپوینت تحلیل طراحی و معماری ویلای ناتل ، استودیو معماری محمد خاوریان + یک نمونه موردی دیگر

پاورپوینت تحلیل طراحی و معماری ویلای ناتل ، استودیو معماری محمد خاوریان + یک نمونه موردی دیگر این فایل شامل تحلیل طراحی و معماری ویلای ناتل ، استودیو معماری محمد خاوریان+ ویلای شکسته در قالب [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل ویلای سفید کردان کرج اثر آرش خدادادی و تحلیل ویلای سفید در اصفهان 8900 تومان

پاورپوینت تحلیل ویلای سفید کردان کرج اثر آرش خدادادی و تحلیل ویلای سفید در اصفهان

پاورپوینت تحلیل ویلای سفید کردان کرج اثر آرش خدادادی و تحلیل ویلای سفید در اصفهان این فایل شامل  تحلیل دو نمونه موردی ویلا با عنوان های ویلای سفید کردان کرج اثر آرش خداداد یو ویلای سفید در اصفهان [...]

مشاهده و خرید