پاورپوینت تحلیل حمام کردشت جلفا 9000 تومان

پاورپوینت تحلیل حمام کردشت جلفا

پاورپوینت تحلیل حمام کردشت جلفا این فایل شامل حمام کردشت جلفا در قالب پاورپوینت و دارای 26 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای تنظیم شده ؛ که [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل بازار مجموعه ساروتقی بازار بزرگ اصفهان 11000 تومان

پاورپوینت تحلیل بازار مجموعه ساروتقی بازار بزرگ اصفهان

پاورپوینت بازار مجموعه ساروتقی بازار بزرگ اصفهان این فایل شامل تحلیل بازار مجموعه ساروتقی بازار بزرگ اصفهاندر قالب پاورپوینت و دارای 31اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل بازار سرای وکیل یزد 10000 تومان

پاورپوینت تحلیل بازار سرای وکیل یزد

پاورپوینت تحلیل بازار سرای وکیل یزد این فایل شامل تحلیل  بازار سرای وکیل واقع در یزد در قالب پاورپوینت و دارای 21اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل حمام علیقلی آقا 9500 تومان

پاورپوینت تحلیل حمام علیقلی آقا

پاورپوینت تحلیل حمام علیقلی آقا این فایل شامل حمام علیقلی آقا در قالب پاورپوینت و دارای 26اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای تنظیم شده ؛ که [...]

مشاهده و خرید