پاوروینت تحلیل طراحی و اجرای پروژه کتابخانه آرشیوی چین + دو نمونه دیگر 10500 تومان

پاوروینت تحلیل طراحی و اجرای پروژه کتابخانه آرشیوی چین + دو نمونه دیگر

پاوروینت تحلیل طراحی و اجرای پروژه کتابخانه آرشیوی چین + دو نمونه دیگر این فایل شامل تحلیل سه نمونه موردی کتابخانه  با عنوان های  تحلیل طراحی و اجرای پروژه کتابخانه آرشیوی چین+ کتابخانه ملی [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل کتابخانه جدید دانشگاه آبردین بریتانیا 9500 تومان

پاورپوینت تحلیل کتابخانه جدید دانشگاه آبردین بریتانیا

پاورپوینت تحلیل کتابخانه جدید دانشگاه آبردین بریتانیا این فایل شامل تحلیل کتابخانه جدید دانشگاه آبردین-بریتانیادر قالب پاورپوینت و دارای 31 اسلاید قابل ویرایش مورد بررسی قرار گرفته است. این فایل [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل کتابخانه عمومی دس موینس ایالت لووا آمریکا 8500 تومان

پاورپوینت تحلیل کتابخانه عمومی دس موینس ایالت لووا آمریکا

پاورپوینت تحلیل کتابخانه عمومی دس موینس ایالت لووا آمریکا این فایل شامل تحلیل تحلیل کتابخانه عمومی دس موینس  در قالب پاورپوینت و دارای 21 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل مناسب رشته معماری [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل کتابخانه اسکندریه 10500 تومان

پاورپوینت تحلیل کتابخانه اسکندریه

پاورپوینت تحلیل کتابخانه اسکندریه در این فایل کتابخانه اسکندریه واقع در مصر در قالب پاورپوینت و دارای 35 اسلاید قابل ویرایش مورد بررسی قرار گرفته است. این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . [...]

مشاهده و خرید