پاورپوینت تحلیل طراحی مقبره خیـام 10500 تومان

پاورپوینت تحلیل طراحی مقبره خیـام

پاورپوینت تحلیل طراحی مقبره خیـام این فایل شامل تحلیل طراحی مقبره خیـام دارای 34 اسلاید قابل ویرایش می باشد.این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای تنظیم شده ؛ که  می توان [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی 79&PARK 9000 تومان

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی 79&PARK

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی 79&PARK پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی 79&PARK دارای 29اسلاید قابل ویرایش می باشد.این فایل مناسب رشته معماری تهیه شده است . این فایل به گونه ای درست شده ؛ که  [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل کتابخانه ملی ایران 12500 تومان

پاورپوینت تحلیل کتابخانه ملی ایران

پاورپوینت تحلیل کتابخانه ملی ایران این فایل شامل تحلیل کتابخانه ملی ایران دارای 60 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل به گونه ای تنظیم شده؛ که  می توان قالب آن را به دلخواه تغییر داد واین [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل مجموعه مسکونی کوبوسوونینگِن ـ پییِت بلوم 9500 تومان

پاورپوینت تحلیل مجموعه مسکونی کوبوسوونینگِن ـ پییِت بلوم

پاورپوینت تحلیل مجموعه مسکونی کوبوسوونینگِن ـ پییِت بلوم این فایل شامل تحلیل مجموعه مسکونی کوبوسوونینگِن ـ پییِت بلوم دارای 27 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل به گونه ای تنظیم شده ؛ که  می [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل مجموعه سینماهای UFA 9500 تومان

پاورپوینت تحلیل مجموعه سینماهای UFA

پاورپوینت تحلیل مجموعه سینماهای UFA این فایل شامل تحلیل مجموعه سینماهای UFA  دارای 31 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل به گونه ای تنظیم شده ؛ که  می توان قالب آن را به دلخواه تغییر داد و این [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی آلبیون 9000 تومان

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی آلبیون

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی آلبیون این فایل شامل تحلیل مجتمع مسکونی آلبیون دارای 23 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل به گونه ای تنظیم شده ؛ که  می توان قالب آن را به دلخواه تغییر داد و این [...]

مشاهده و خرید